Stielers Handatlas  1891   Adolf Stieler

 

Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/Stielers_Handatlas_1891

 

Bohmen & Mahren

 

Full file view (download)

Transylvanische Alpen, Walachei, Serbien & Montenegro

 

Full file view (download)

Galizien & Ungarn

 

Full file view (download)

Sud-Russland & Kaukasien 

 

Full file view (download)

Sud-Ural; Rumanien & Bulgarien                  

 

Full file view (download)                               

Rumanien & Bulgarien

 

Full file view (download)

Osterreich-Ungarn

(Rumanien, Serbien, Montenegro, Bulgarien & Ost-Rumelien)

 

Full file view (download)

Russland und Skandanavien 

 

Full file view (download)

Das Deutch Reich (in 4 Blattern, Blatt 2)

 

A discussion on the historical borders of Germany:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historic_states_of_Germany

 

Full file view (download)