Krzemieniec - R41

Krzemieniec - F41

 

Sources on Jewish Communities in this section:

 

Berezce  Velikiye Berezhtsy [Rus], Velyki Berezhtsi [Ukr], Bere┼╝ce [Pol], Bol'shiye Berezhtsy, Velika Berezcy, Berezhtsy, Berezhtse

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1057674 JewishGen Locality Page

 

Krzemieniec  Kremenets [Rus, Ukr], Krzemieniec [Pol], Kremenitz [Yid], Kremenez [Ger], Kremenits, Kremenec', Kshemyenyets

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1043668 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/kremenets/kremenets.html Yizkor Book

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0012_0_11597.html History

 

Stary Poczajow  Pochayev [Ukr], Poczajów [Pol], Pitshayev [Yid], Pochaev [Rus], Pitcheyev, Pochayuv Stary, Potchayev

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1050831 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/pochayev/pochayev.html Yizkor Book