Preny - O23

Preny - O23

 

Sources on Jewish Communities in this section: 

 

Balwjershischki   Balbieriškis [Lith], Balbirishok [Yid], Balwierzyszki [Pol], Bal'verzhishki [Rus], Balberiskis, Balbirishuk,

Balbirshuk, Balkerishki, Barbircheff, Bal'berishkis, Bal'biyerishkis, Balbieriškio, Balbėirėškis

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2612996 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_lita/lit_00179.html Yizkor Book

 

Birschtany   Birštonas [Lith], Birshtan [Yid], Birshtany [Rus], Birsztany [Pol], Birschton [Ger], Birshton, Birshtonas,

Birštonas-Kurortas, Birštono, Bėrštuons

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2613293 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_lita/lit_00178.html Yizkor Book

 

Butrimantzy   Butrimonys [Lith], Butrimantz [Yid], Butrimantsy [Rus], Butrymańce [Pol], Butramentz [Ger], Baltremantz,

Butrimontz, Butrymańcy, Butrimantsi, Butrimonis, Butrimance, Butrimonių, Butrėmuonīs

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2613523 JewishGen

http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_lita/lit_00163c.html Yizkor Book

http://www.jewishgen.org/Yizkor/Butrimonys/Butrimonys.html Yizkor Book

 

Dorsunischki   Darsūniškis [Lith], Dorsunishki [Rus], Darshunishok [Yid], Dorsuniszki [Pol], Dersunishki, Darsūniškių,

Darsunishkis, Darshonishok

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2613678 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_lita/lit_00212.html Yizkor Book

 

Jesno   Jieznas [Lith], Yezne [Yid], Ezno [Rus], Jezno [Pol], Jezna, Yezna, Yeznas, Eznas, 

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2614887 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_lita/lit_00329.html Yizkor Book

 

Njemanjuny   Nemajūnai [Lith], Nimayin [Yid], Niemoniuny [Pol], Nemaniunai, Nemanyuny, Nemanyunay, Nemaniūnų, Nemaniūnai

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2617086 JewishGen Locality Page

 

Pokojnje   Pakuonis [Lith], Pakon [Yid], Pokojnie [Pol], Pakuonio

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2617507 JewishGen Locality Page

 

Preny   Prienai [Lith], Pren [Yid], Preny [Pol, Rus], Prenen [Ger], Prieni [Latv], Priyenay, Prienų, Prėinā, Prenay, Priena

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2618166 JewishGen Locality Page

http://www.jewishgen.org/Yizkor/Pinkas_lita/lit_00505a.html Yizkor Book

 

Puni   Punia [Lith], Puni [Rus], Poon [Yid], Punie [Pol], Punya, Punios

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2618209 JewishGen Locality Page

 

Sztoklischke   Stakliškės [Lith], Stoklishok [Yid], Stoklishki [Rus], Stokliszki [Pol], Stakliškių, Staklėškės, Staklishkes

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-2619467 JewishGen Locality Page