Woiwodztwa of the Polish-Lithuanian Commonwealth 1784-1795      Karol de Perthees 

 

Mappa Woiewodztwa Plockiego i ziemi Dobrzynskiey (1784) Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

Source:http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WPLOC&cat=PERTHEES

Mappa Woiwodztwa Brzeskiego Kuiawskiego y Inowroclawskiego  (1785) Karol de Perthees    

 

Full file view (download)

 

 

Source:http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WBRIN&cat=PERTHEES

Mappa Woiwodztwa Lubelskiego (1786) Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

 

 

Source:http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WLUBL&cat=PERTHEES

Mappa Woiwodztwa Krakowskiego y Xiestwa Siewierskiego  (1787)  Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

Source: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WKRAK&cat=PERTHEES

Mappa Woiewodztwa Sandomierskiego  (1788) Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

Source: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WSAND&cat=PERTHEES

Mappa Woiwodztwa Leczyckiego  (1793)  Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

 

Source:http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WLECZ&cat=PERTHEES

Mappa Woiewodztwa Podlaskiego  (1795)  Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

 

 

 

Source: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=WPODL&cat=PERTHEES

Mappa Woiwodztwa Rawskiego  (1806)  Karol de Perthees

 

Full file view (download)

 

Source: POLONA