Lyakhovichi - XIX-20

 

Sources on settlement locations in this section:

 

Ляховичи  Lyakhavichy [Bel], Lyakhovichi [Rus], Lachowicze [Pol], Lechovitz [Yid], Lekhevitsh, Lechowitz, Lechovich, Lachovitch,

Liachovitch, Lakhovits, Lyakhoviche, Lachavičy, Ljachovicy, Lachovici  

JewishGen Locality Page

 

Барановичи  Baranavichy [Bel], Baranovichi [Rus], Baranowicze [Pol], Baranovich [Yid], Baranawitschy [Ger], Baranovičiai [Lith],

Baranovitch, Baranovitsh, Baranovits, Baranoviche, Baranavičy

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopeida

 

Столовичи  Stalovichy [Bel], Stolovichi [Rus], Stołowicze [Pol], Stolevitch [Yid], Stałovičy [Bel], Stolowitschi [Ger], Stvolovichi,

Stwołowicze, Stoloviche, Stalovitšõ 

JewishGen Locality Page

 

Новая Мышь  Novaya Mysh' [Bel], Nowa Mysz [Pol], Mysh Nova [Rus], Mush [Yid], Mush Khodesh, Nova Muzh, Mysz Nowa,

Novaja Myš, Myš Novaja

JewishGen Locality Page

 

Locations in this section from the gazetteer: Where Once We Walked (2002), Avotaynu Inc.

 

Derevnaya, Zabolot'ye, Bol Luki, Vashkovtsy