Molchad - XVIII-19

 

Sources on Jewish Communities in this section:

 

Молчадь  Molchad [Rus], Maytshet [Yid], Mołczadź [Pol], Moŭčadź [Bel], Meytshet, Maytchet, Mitshat, Molchadz, Moltchad,

Motsit, Motzid

JewishGen Locality Page

 

Дятлово  Dzyatlava [Bel], Zdzięcioł [Pol], Dyatlovo [Rus], Zhetl [Yid], Zietela [Lith], Dsjatlawa [Ger], Zdjatlava, Zdzentsyul,

Dzentsel, Zhetel, Zetel, Zetl, Zietil, Zitl, Zozhetsiol, Zsetl, Dzięcioł, Dzięciołki, Dzdietel

JewishGen Locality Page

 

Дворець  Dvarets [Bel], Dvorets [Rus], Dworzec [Pol], Dvoretz [Yid], Dvarec [Bel], Dvorjets, Dvorzhets, Dvarėts

 JewishGen Locality Page

 

Locations in this section from the gazetteer: Where Once We Walked (2002), Avotaynu Inc.

 

Podloziany, Dukrowo, Khoroshovchitsy, Ozerany, Danilovichi, Novoyel'nya, Yatra, Svorotva