Venzovets - XVIII-18

 

Locations in this section from the gazetteer: Where Once We Walked (2002), Avotaynu Inc.

 

Ruda Yavorskaya, Medvinovtsy, Kozlovshchina